II. ETAPA

Obvodové stěny
Difuzně uzavřená sendvičová konstrukce domu tl. 295mm, součinitel prostupu tepla 0,18 W/m2K (exteriér ETICS – ucelený fasádní zateplovací systém, omítka/svislý dřevěný obklad na podélný rošt, interiér sádrovláknitá deska Fermacell, malba/obklad).
Podlaha na terénu
Souvrství štěrkového hutněného násypu, hydroizolace, podkladní vyztužený beton, tvrzený polystyren, betonový potěr, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Pochozí zateplený strop
Z KVH hranolů, podhled sádrokarton, malba, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Nenosné vnitřní příčky
Konstrukce z KVH hranolů opláštěných sádrovláknitou deskou Fermacell, malba/obklad.
Střecha
Plochá (pultová) zateplená – konstrukce z KVH trámů, podhled sádrokartonová deska (malba), krytina hydroizolační fólie.
Vnitřní dveře
MASONITE, plné, hladké, kašírovaný dub, bez prahu, obložková zárubeň/pouzdro, kování TRIGI, zámek dozický/WC, západka jazýček.
Okna
Bílá plastová, 5 komorový profil, celoobvodové kování, otevíravě sklopná/fix, mikroventilace, zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4 U=1,1 W/m2K.
Dveře
Bílé venkovní vstupní plastové s bočním světlíkem vč. zárubně, celoprosklené dvojsklo čiré, zámek FAB bezpečnostní, klika-koule.
Vnitřní parapety
Bílý plast.
Vnější parapety
Al bílé, boční plastové krytky.
Vnitřní schodiště
Samonosné, buková spárovka.
Žlaby, svody
Provedení TiZn.

III. ETAPA

Obvodové stěny
Difuzně uzavřená sendvičová konstrukce domu tl. 295mm, součinitel prostupu tepla 0,17W/m2K (exteriér ETICS – ucelený fasádní zateplovací systém, omítka/svislý dřevěný obklad na podélný rošt, interiér sádrovláknitá deska Fermacell, malba/obklad).
Podlaha na terénu
Souvrství štěrkového hutněného násypu, hydroizolace, podkladní vyztužený beton, tvrzený polystyren, betonová mazanina, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Podlaha obytného patra
Malba, SDK podhled, konstrukce z KVH hranolů, sklovláknitá izolace mezi trámy, OSB záklop, kročejová izolace, sádrovláknité podlahové desky Fermacell, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Podlaha obytného patra nad parkovacím stáním
Ucelený fasádní zateplovací systém, sádrovláknitá deska, konstrukce z KVH hranolů, sklovláknitá izolace mezi trámy, OSB záklop, kročejová izolace, sádrovláknité podlahové desky fermacell, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Nenosné vnitřní příčky
Konstrukce z KVH hranolů opláštěných sádrovláknitou deskou Fermacell, malba/obklad.
Střecha
Plochá (pultová) zateplená – konstrukce z KVH trámů, podhled SDK deska (malba), krytina hydroizolační fólie.
Vnitřní dveře
MASONITE, plné hladké, kašírovaný dub, bez prahu, otočné/posuvné, obložková zárubeň/pouzdro, kování rozetové TRIGI/posuvný zámek, zámek dozický/WC, západka jazýček.
Okna
Bílé plastové, 5-ti komorový profil, celoobvodové kování, otevíravě sklopná/fix, mikroventilace, zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4 U=1,1 W/m2K.
Dveře
Bílé venkovní vstupní plastové s bočním světlíkem vč. zárubně, celoprosklené dvojsklo čiré, zámek FAB bezpečnostní, klika-koule.
Vnitřní parapety
Bílý plast.
Vnější parapety
Al bílé ohýbané, boční plastové krytky.
Vnitřní schodiště
Nosná konstrukce smrková, obklad buková spárovka lakovaná, přírodní odstín.
Žlaby, svody
Provedení TiZn.
Odvod páry
Odvod páry z kuchyně recirkulace.

II. ETAPA

Obvodové stěny
Difuzně uzavřená sendvičová konstrukce domu tl. 295mm, součinitel prostupu tepla 0,18 W/m2K (exteriér ETICS – ucelený fasádní zateplovací systém, omítka/svislý dřevěný obklad na podélný rošt, interiér sádrovláknitá deska Fermacell, malba/obklad).
Podlaha na terénu
Souvrství štěrkového hutněného násypu, hydroizolace, podkladní vyztužený beton, tvrzený polystyren, betonový potěr, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Pochozí zateplený strop
Z KVH hranolů, podhled sádrokarton, malba, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Nenosné vnitřní příčky
Konstrukce z KVH hranolů opláštěných sádrovláknitou deskou Fermacell, malba/obklad.
Střecha
Plochá (pultová) zateplená – konstrukce z KVH trámů, podhled sádrokartonová deska (malba), krytina hydroizolační fólie.
Vnitřní dveře
MASONITE, plné, hladké, kašírovaný dub, bez prahu, obložková zárubeň/pouzdro, kování TRIGI, zámek dozický/WC, západka jazýček.
Okna
Bílá plastová, 5 komorový profil, celoobvodové kování, otevíravě sklopná/fix, mikroventilace, zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4 U=1,1 W/m2K.
Dveře
Bílé venkovní vstupní plastové s bočním světlíkem vč. zárubně, celoprosklené dvojsklo čiré, zámek FAB bezpečnostní, klika-koule.
Vnitřní parapety
Bílý plast.
Vnější parapety
Al bílé, boční plastové krytky.
Vnitřní schodiště
Samonosné, buková spárovka.
Žlaby, svody
Provedení TiZn.

III. ETAPA

Obvodové stěny
Difuzně uzavřená sendvičová konstrukce domu tl. 295mm, součinitel prostupu tepla 0,17W/m2K (exteriér ETICS – ucelený fasádní zateplovací systém, omítka/svislý dřevěný obklad na podélný rošt, interiér sádrovláknitá deska Fermacell, malba/obklad).
Podlaha na terénu
Souvrství štěrkového hutněného násypu, hydroizolace, podkladní vyztužený beton, tvrzený polystyren, betonová mazanina, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Podlaha obytného patra
Malba, SDK podhled, konstrukce z KVH hranolů, sklovláknitá izolace mezi trámy, OSB záklop, kročejová izolace, sádrovláknité podlahové desky Fermacell, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Podlaha obytného patra nad parkovacím stáním
Ucelený fasádní zateplovací systém, sádrovláknitá deska, konstrukce z KVH hranolů, sklovláknitá izolace mezi trámy, OSB záklop, kročejová izolace, sádrovláknité podlahové desky fermacell, nášlapná vrstva (laminát/dlažba).
Nenosné vnitřní příčky
Konstrukce z KVH hranolů opláštěných sádrovláknitou deskou Fermacell, malba/obklad.
Střecha
Plochá (pultová) zateplená – konstrukce z KVH trámů, podhled SDK deska (malba), krytina hydroizolační fólie.
Vnitřní dveře
MASONITE, plné hladké, kašírovaný dub, bez prahu, otočné/posuvné, obložková zárubeň/pouzdro, kování rozetové TRIGI/posuvný zámek, zámek dozický/WC, západka jazýček.
Okna
Bílé plastové, 5-ti komorový profil, celoobvodové kování, otevíravě sklopná/fix, mikroventilace, zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4 U=1,1 W/m2K.
Dveře
Bílé venkovní vstupní plastové s bočním světlíkem vč. zárubně, celoprosklené dvojsklo čiré, zámek FAB bezpečnostní, klika-koule.
Vnitřní parapety
Bílý plast
Vnější parapety
Al bílé ohýbané, boční plastové krytky.
Vnitřní schodiště
Nosná konstrukce smrková, obklad buková spárovka lakovaná, přírodní odstín.
Žlaby, svody
Provedení TiZn.
Odvod páry
Odvod páry z kuchyně recirkulace.